Eerste airco-energiedeskundigen opgeleid en erkend

Om het energieverbruik van airco's te beperken, moeten de systemen goed afgesteld en gekeurd zijn. Dit jaar starten in verschillende opleidingscentra cursussen 'airco-energiedeskundige'.

Trefwoorden: #airco, #airconditioning, #certificaat, #cursus, #Departement Leefmilieu, #energiedeskundige, #Europese richtlijn, #Natuur en Energie, #opleiding, #periodieke keuring, #Vlaamse overheid, #wetgeving

Lees verder

HR

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.BE - Die erkenning dient voor het uitvoeren van de verplichte energetische keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW.

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid werkte, samen met de sector, de opleiding uit en erkende ook de opleidingscentra. De eerste certificaten van airco-energiedeskundigen werden ondertussen uitgereikt aan de Odisee Hogeschool in Aalst en bij Syntra West in Oostende.

Dwingende en specifieke maatregelen om de uitstoot van CO2 door gebouwen effectief te verminderen werden vastgelegd in de Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen.

Een belangrijke verplichting uit die richtlijn is de regelmatige keuring van cv-ketels en airconditioningsystemen in gebouwen.

De exploitant van een airco-installatie voor comfortkoeling met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW is verplicht om die regelmatig energetisch te laten keuren. Die verplichting geldt niet voor server- en proceskoeling.

In Vlaanderen moeten sinds 2011 nieuwe installaties binnen de 12 maanden na de inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd worden. Nadien moeten deze installaties periodiek gekeurd worden.

De frequentie hiervan hangt samen met het koelvermogen van de installatie:

  • bij een koelvermogen van de airco tussen 12 kW en 50 kW, volstaat een keuring om de vijf jaar
  • Van 50 kW tot 250 kW, is een driejaarlijkse keuring verplicht
  • Voor wie een airco van 250 of meer kW heeft, is een keuring om de twee jaar verplicht.
  • Ook installaties van voor 2011 moeten uiteraard periodiek gekeurd worden.

Om airco-energiedeskundige te kunnen worden, moet men een opleiding van 32 uur volgen en slagen voor het examen. Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte met een keuring van een bestaande airco.