«Je solliciteert niet voor een job, maar voor een loopbaan»

De nood aan ingenieurs blijft in de Belgische bedrijven toenemen. Ook bij Alcatel-Lucent, dat vorig jaar honderd nieuwe ingenieurs aanwierf en nu opnieuw 80 vacatures heeft openstaan.

Trefwoorden: #afgestudeerde, #Alcatel-Lucent, #employer branding, #ingenieurs, #loopbaan, #opleiding, #opleidingsmogelijkheden, #vacatures

Lees verder

HR

( Foto: Alcatel-Lucent )

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.BE - Maar blijkbaar krijgt de technologiespecialist deze relatief gemakkelijk ingevuld. Alhoewel... ‘gemakkelijk’ is een groot woord.

Want Alcatel-Lucent moet alle registers opengooien om de benodigde extra werkkrachten te vinden. Een overzicht van hoe ze de zaken aanpakt.

Alcatel-Lucent is een bedrijf in volle groei: inzake ‘Ultra Broadband’ is ze al jarenlang marktleider. Met ‘IP’ is ze op tien jaar tijd tot de nummer twee in de wereld uitgegroeid. En haar recent opgestarte R&D-afdeling Nuage Networks (haar Cloud oplossing) boekt met rasse schreden vooruitgang, waardoor het wellicht niet lang meer zal duren vooraleer deze ook tot de mondiale top behoort.

«Deze topposities en groei zorgen ervoor dat we constant nood aan extra ingenieurs hebben», aldus Sandrine Halleux, EMEA University Relations Manager.

«Dit is het geval voor al onze vestigingen, maar voor België wellicht het meest. Want hier is de bakermat van de ontwikkeling voor de meeste innovaties in de drie domeinen. Zo situeren de drie R&D-centra IP, Nuage Networks en Ultra Broadband , alsook één van de zeven research centers van Bell Labs, zich in Antwerpen.

De vacatures betreffen dus nieuwe jobs. Mensen kiezen niet voor een job bij ons, maar voor een loopbaan. De nieuwe medewerkers kunnen net zo goed carrière maken door technisch expert in zijn vakgebied te worden, als door naar een managementpositie te evolueren.

Vandaar dat we heel weinig verloop hebben: veel van de personeelsleden blijven hun hele loopbaan bij Alcatel-Lucent».

Liefst pas afgestudeerden
In haar zoektocht naar extra ingenieurs focust Alcatel-Lucent zich voornamelijk op jongeren. Recruiter Stefan Vantongerloo: «Natuurlijk zijn we eveneens in mensen met ervaring geïnteresseerd. Maar als we vooruitstrevende technologie willen ontwikkelen, hebben we vooral werknemers nodig die in het digitale tijdperk zijn geboren en getogen.

Zij redeneren anders dan veertigers, hebben andere inzichten en leerden andere technologieën op school. Beter dan wie ook voelen ze aan welke weg we moeten inslaan om producten te ontwikkelen die inspelen op behoeften die zich in de nabije en verre toekomst zullen manifesteren.

Want precies dat maakt een groot deel van onze R&D uit: oplossingen vinden waarmee we in de toekomst het verschil kunnen maken, zodat we onze marktpositie blijven bestendigen».

Sandrine Halleux: «In concreto streven we naar een 50/50-mix van ervaren medewerkers en pas afgestudeerden. Dat zorgt voor een progressieve dynamiek binnen het bedrijf. Want beide partijen leren in positieve zin van elkaar en motiveren elkaar om het beste van zichzelf te geven».

Creatief het bedrijf ‘tonen’
Alcatel-Lucent spaart kosten noch moeite om jongeren te rekruteren. Haar belangrijkste kanaal zijn de jobbeurzen die universiteiten en hogescholen organiseren. Daar gooit ze niet met cadeautjes om de interesse van studenten te wekken.

Sandrine Halleux: «We proberen vooral ‘contact’ met de jongeren te krijgen. Vandaar dat we ervoor zorgen dat er iemand van elke afdeling aanwezig is die kan vertellen wat Alcatel-Lucent precies doet, hoe onze bedrijfscultuur is, wat we van onze mensen verwachten, ...

We proberen tevens om op originele manier de aandacht te trekken en iets over ons bedrijf te vertellen. Zo hebben we tijdens de jobbeurzen aan de universiteiten onze omgeving aan de studenten getoond via de ‘Oculus Rift’, zodat ze zouden ontdekken hoe hun eerste werkdag eruit zou zien. En de respons was erg groot: meteen werden er vragen gesteld, met als resultaat dat we echt een gesprek met de jongeren konden aangaan».

Daarnaast organiseert Alcatel-Lucent zelf ‘bezoekdagen’ waarop ze zowel studenten als andere werkzoekenden uitnodigt de onderneming te leren kennen. Ook hier weer wordt heel interactief te werk gegaan: de gasten bezoeken labo’s en werkvloeren, proeven van de nieuwste technologieën en interageren met de ingenieurs tijdens informele momenten. Later op de dag kunnen ze er al voor kiezen om een jobinterview te doen bij de afdeling waarin ze aan de slag willen.

Jongeren om jongeren te overtuigen
Volgens Alcatel-Lucent is het vandaag niet meer voldoende om je als bedrijf aan de jongeren voor te stellen. Sandrine Halleux: «Het is ook uitermate belangrijk dat de studenten onze technologieën leren kennen. Vandaar dat we steeds meer op samenwerkingsverbanden met universiteiten en hogescholen inzetten.

Zo geven we alsmaar vaker gastcollege’s, begeleiden we technologische projecten, voorzien we in stageplaatsen, organiseren we tech evenementen zoals demo’s van de technologieën van morgen, bezoeken aan onze labo’s, …»

Belangrijke kanttekening: bij al deze initiatieven worden voornamelijk jonge werknemers ingezet. Stefan Vantongerloo: «Zij spreken de taal van de studenten, kunnen uitleggen waarom zij voor Alcatel-Lucent hebben gekozen en hoe ze de praktijk ervaren.

Dit komt bij deze doelgroep geloofwaardiger over dan wanneer iemand van pakweg 45 jaar hetzelfde zou vertellen. Bovendien blijkt deze aanpak drempelverlagend te werken. Jongeren durven sneller vragen te stellen aan personen van hun leeftijd.

En het is uitermate belangrijk dat ze vragen kunnen en durven stellen. Want op die manier kunnen we de twijfels wegnemen die een barrière vormen om effectief voor een carrière bij ons te kiezen».

Veel opleidingsmogelijkheden
Pas afgestudeerden zoeken vaak naar bedrijven waar ze trainee-programma’s kunnen volgen. Alcatel-Lucent gaat hier anders mee om, gewoonweg omdat dergelijke programma’s praktisch gezien onhaalbare kaart zijn.

Sandrine Halleux: «Onze producten zijn dermate hoogtechnologisch dat het maanden duurt vooraleer een nieuweling alles onder de knie heeft. Een rotatiesysteem waarbij ingenieurs om het half jaar in een andere afdeling worden ingezet, zou dus voor niemand iets opbrengen.

Wat we nu wel implementeren, is een rotatiesysteem op internationaal vlak waarbij mensen uit het ene land enkele maanden in eenzelfde divisie in het buitenland kunnen meedraaien».

Bertrand Dujardin, die drie jaar geleden als pas afgestudeerde de gelederen vervoegde: «Dat we geen trainee-programma’s aanbieden, betekent geenszins dat er geen opleidingsmogelijkheden zijn. Integendeel.

Via onze Alcatel-Lucent University kunnen we heel veel trainingen volgen. Dat kan gaan over techniek en technologie met de mogelijkheid om een erkende certificatie te halen, maar evenzeer over niet-technische onderwerpen, zoals leiderschap, presentatie technieken, ...

In concreto krijgt elke werknemer een development plan waarin die opleidingen zijn opgenomen die nodig zijn voor het uitoefenen van zijn of haar functie. Daarnaast is er nog een hele catalogus van cursussen die op vrijwillige basis kunnen worden gevolgd».

Ook in het buitenland
De rekruteringsaanpak van Alcatel-Lucent blijkt te lonen. Want ze heeft weinig problemen om alle vacatures ingevuld te krijgen. Alhoewel ze deze huzarenklus enkel kan klaren door ook in het buitenland te gaan werven.

Stefan Vantongerloo: «Dit is absoluut noodzakelijk, want de uitstroom is in België nog steeds veel te klein. Bovendien zijn bepaalde profielen, zoals ingenieur Telecom, hier moeilijk te vinden. Gewoonweg omdat deze opleiding in ons land onbestaande is.

Vandaar dat we ook actief participeren aan jobbeurzen van buitenlandse universiteiten, en dit eigenlijk wereldwijd. Omdat we nauw met onze andere sites samenwerken, kunnen we gemakkelijker buitenlandse universiteiten bereiken».

Ideale cocktail
Toch is het volgens Bertrand Dujardin, niet zozeer de rekruteringsaanpak van Alcatel-Lucent op zich die de jongeren over de streep trekt, maar wel de cultuur en eigenheid van de onderneming: «De allerbelangrijkste troef van Alcatel-Lucent is dat ze hoogtechnologische, innovatieve producten ontwikkelt die in het dagelijkse leven worden ingezet.

Veel mensen van mijn leeftijd vinden het immers belangrijk om aan iets te kunnen werken dat in de toekomst een verschil op wereldniveau zal maken. Daarnaast krijg je hier een bepaalde vrijheid die jongeren ten zeerste appreciëren. We werken niet met een vast uurrooster, maar met objectieven.

Met andere woorden: je realiseert je taken waar en wanneer je het wil, waardoor je de perfecte work/life-balans kan creëren. Een andere eigenschap van Alcatel-Lucent die jongeren sterk aantrekt, is haar internationale karakter. Op de site van Antwerpen zijn meer dan veertig nationaliteiten aan de slag.

Gewoon al het dagelijkse contact met al deze culturen, is enorm verrijkend. Maar daarnaast biedt de onderneming veel mogelijkheden om in het buitenland ervaring op te doen. Sowieso moeten we af en toe naar een andere vestiging voor meetings of opleidingen.

Maar je kan eveneens in tijdelijke projecten in het buitenland stappen, of gedurende enkele maanden of zelfs jaren in een team buiten België meedraaien. Nu ik hier drie jaar werk, kan ik alleen maar stellen dat Alcatel-Lucent de ideale mix aanbiedt van opportuniteiten die jonge ingenieurs zoeken: high tech, vrijheid, verantwoordelijkheid en doorgroeimogelijkheden in een internationale context».
door Els Jonckheere, Engineeringnet