Afstand tussen ondernemers en investeerders nog steeds te groot

Dat is althans de conclusie van een landelijke bijeenkomst van financiers en startups met als thema 'stapelfinancieringen'. De FinanceCorner en Kennispark Twente waren de gastheren.

Trefwoorden: #aandelen, #crowdfunding, #FinanceCorner, #financieren, #financiers, #investeren, #Kennispark Twente, #kredieten, #leningen, #startups, #subsidies, #venture capital

Lees verder

Nieuws

( Foto: Kennispark Twente )

ENGINEERINGNET.BE - Startups zijn een belangrijke motor voor de vernieuwing van onze economie, daarom ook de aandacht vanuit de StartupDelta van Neelie Kroes. Maar worden ze ook op een goede manier gefinancierd? Is er voldoende geld en zijn ze klaar voor exceptionele groei?

100 ondernemers en 50 investeerders bogen zich afgelopen week bij Kennispark Twente over deze problematiek, tijdens het evenement Fund the Future, dat "stapelfinanciering" als thema had.

Bij stapelfinanciering draait het om het combineren van passende vormen van financiering, via leningen, aandelen, crowdfunding, kredieten, subsidies, venture capital, ...

Het onderwerp houdt financiers en ondernemers enorm bezig. "Financiering is de zuurstof van de onderneming", zoals een deelnemer het samenvatte.

De algemene conclusie van de dag was helder: we zijn nog lang niet op het niveau van de beste landen, zoals de VS. In de eerste plaats is er in Nederland wel een langjarige cultuur van beleggen, maar pas een redelijke jonge cultuur van risico-investering.

Dat betekent dat de onderlinge aansluiting van alle soorten fondsen die er zijn niet optimaal is. Er zijn in ons land veel kleine fondsen, verdeeld over sectoren, regio's en levensfasen van een bedrijf. "Probeer daar als ondernemer maar eens overzicht over te krijgen."

Een tweede punt van zorg zijn onze ondernemers zelf. Er is nog weinig inzicht in goede financieringsstrategieën, waardoor ondernemers zich onzeker voelen en soms zaken doen met de eerste die bereid is tot een serieus gesprek. De roep om educatie was zeer sterk.

Maar wat nog het meest in het oog sprong is de afstand tussen ondernemers en investeerders. Daar waar ze uiteindelijk samen het team moeten vormen dat -in het belang van beide- een succesvol bedrijf moet bouwen, wordt vaak teveel vanuit de eigen positie geredeneerd.


De Fund the Future bijeenkomst is een mooie call to action waarmee de volgende meeting op 24 mei 2016 zijn thema al heeft meegekregen: “Financing Hard Tech Companies: Challenges & Opportunities”.