Maggie De Block bestelt praktijkgerichte klinische studies

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft van Minister Maggie De Block de opdracht gekregen om een programma van praktijkgerichte klinische studies op te starten.

Trefwoorden: #Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, #Federale Overheid, #gezondheidszorg, #KCE, #klinische studies, #Maggie De Block, #subsidies

Lees verder

research

( Foto: KCE )

ENGINEERINGNET.BE - De federale overheid gaat hiervoor in 2016 en 2017 telkens een budget van €5 miljoen vrijmaken.

Maggie De Block: “Wij willen studies laten uitvoeren die farmabedrijven niet doen, maar die ons wel waardevolle informatie over de werking van een geneesmiddel of medisch hulpmiddel kunnen geven.”

Vooraleer een farmaceutisch bedrijf een nieuw geneesmiddel op de markt mag brengen moet het een reeks klinische studies uitvoeren. Dit betekent dat het geneesmiddel op een aantal patiënten moet worden getest.

Daarmee moet het bedrijf aantonen dat zijn nieuwe product voldoende veilig en werkzaam is. Voor de zorgverleners en de ziekteverzekering volstaat dit echter niet altijd. De vraag is immers niet alleen of het werkzaam is, maar ook of het beter werkt dan de bestaande behandelingen.

Zo zouden geneesmiddelen onderling kunnen worden vergeleken of worden vergeleken met een ander type behandeling, zoals een verandering van levensstijl, een chirurgische techniek of psychotherapie.

Daarnaast kunnen ook studies uitgevoerd worden rond behandelingen die minder interessant zijn voor de industrie, zoals behandelingen voor kleine doelgroepen. Bovendien kan de werkzaamheid van bevolkingsscreenings worden nagegaan.

Enkele landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Nederland, hebben daarom al jaren geleden publiek gefinancierde klinische studieprogramma’s opgezet.

In een eerste fase zullen voor de zomer van 2016 de eerste studievoorstellen worden geselecteerd. Zowel overheid als clinici en onderzoekers kunnen hiervoor onderwerpen indienen, na een publieke oproep die het KCE zal coördineren.

Dr. Frank Hulstaert (KCE): “Het spreekt vanzelf dat in de opstartfase maar een zeer beperkt aantal studies kunnen worden gefinancierd. Het gaat dus best om studies met een voldoende groot aantal patiënten die representatief zijn voor de reële praktijk, en met een goede onderzoeksmethode.”

Na de selectie zal het KCE ook instaan voor de uitbesteding en de opvolging van de klinische studies.