Topbedrijven investeren miljarden in circulaire economie

Grote infrabedrijven sloten de Week van de Circulaire Economie af met de afspraak om miljarden euro's per jaar te investeren in emissiereductie en circulaire bedrijfsprocessen.

Trefwoorden: #Alliander, #circulaire economie, #Enexis, #Gasunie Transportservices, #hergebruik, #infrabedrijven, #KPN, #Mission Statement Fair Infra, #Prorail, #recycleren, #Stedin

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.NL - Om de transitie naar de circulaire economie verder te versnellen, tekenden Alliander, Enexis, Gasunie Transportservices, Prorail, Stedin en KPN het Mission Statement Fair Infra op donderdag 28 januari. Met de ondertekening verbinden de partijen zich minimaal aan één icoonproject op het gebied van energiebesparing, vergroenen of circulair materiaalgebruik.

Ruim 2.000 professionals hebben verschillende bijeenkomsten, keynotes en workshops door heel Nederland bezocht tijdens de Week van de Circulaire Economie, die van 21 tot en met 28 januari werd gehouden.

De evenementen waren ook aanleiding voor topbedrijven in Nederland om hun betrokkenheid te tonen bij een nieuwe economie waarin geen afval bestaat. Enexis toont al een eerste succes in de circulaire bedrijfsvoering. De netbeheerder bespaarde 2,5 miljoen euro in 2015 door kapitaalintensieve componenten als transformatoren en 10 kilovolt-schakelaars opnieuw in te zetten.

Leveranciers en verwerkers van matrassen gaan samen afspraken maken hoe ze de 1,2 miljoen matrassen die jaarlijks worden weggegooid, hoogwaardig kunnen hergebruiken. Nieuwe manieren van inzamelen met verantwoordelijkheid voor de leveranciers blijkt cruciaal. De overheid heeft aangegeven om actief te ondersteunen om dit mogelijk te maken.

In Den Bosch hebben ruim vijftig partijen zich uitgesproken om lokaal duurzaam te slopen en de gesloopte materialen zo hoogwaardig mogelijk terug te brengen in de kringloop van de bouw. Dit deden zij door zich te verbinden aan het initiatief Cirkelstad - stad die slim omgaat met grondstoffen en energie - dat eerder ook in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven op stedelijke schaal partijen aan elkaar verbond.

De noodzaak is er om anders te gaan werken: grondstoffen worden schaarser en de verspilling is groot. Voor de economie van Nederland is het hoe dan ook een goed idee om toe te werken naar een meer circulair businessmodel.

Uit cijfers van verschillende onderzoeken blijkt onder meer dat een circulaire economie Nederland op termijn jaarlijks 7,3 miljard euro kan opleveren. Het grootste deel van deze extra economische activiteit zit in een groei van de maakindustrie en voor een kleiner deel in de landbouw- en dienstenindustrie.

Bij grote bedrijven die leiden op het gebied van klimaatverandering is de groei in rendement naar aandeelhouders 21% hoger dan bij soortgelijke bedrijven die hier minder aandacht aan geven.