Aardwarmte Vogelaer start bouw geothermiecentrale in Poeldijk

Bedrijf meldt gestart te zijn met het boren van de put voor een geothermiecentrale in Poeldijk. Naar verwachting zal het warmtedistributienet eind 2016 operationeel zijn.

Trefwoorden: #aardwarmte, #Aardwarmte Vogelaer, #geothermie, #poelma, #Vogelaer

Lees verder

Techniek

( Foto: Drilltec, boortoren )

ENGINEERINGNET.NL - Aardwarmte Vogelaer heeft alvast een zeer lange periode uitgetrokken voor de voorbereiding van het aardwarmteproject. De officiële starthandeling vond plaats op 12 augustus. De verwachting is dat de geothermiecentrale en het aan te leggen warmtedistributienet eind 2016 in gebruik kan worden genomen.

Het boorbedrijf DrillTec GmbH mag de boringen uitvoeren. De werkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer drie maanden in beslag nemen. Als eerste wordt gestart met het boren van de productieput, van waaruit het bronwater zal worden opgepompt. Vervolgens is de injectieput aan de beurt. Via deze put wordt het afgekoelde water weer teruggepompt in de zandlaag. Beide bronnen liggen op een diepte van 2.500 meter en onttrekken warm water van circa 85 graden.

De thermische energie van de geothermiecentrale gaat via een leidingnet naar glastuinbouwbedrijven, zeven kwekers uit zowel de groente- als sierteelt. Op deze manier verwachten de aangesloten tuinbouwers jaarlijks circa 23 kilo ton minder C02 uit te stoten en meer dan 13 miljoen m3 aardgas te besparen. Dat staat gelijk aan het verbruik door ongeveer 8.000 huishoudens.


ACHTERGROND
De zeven tuinbouwbedrijven: Optiflor, Fachjan, Kwekerij Apartus, Amazone Plants, Gebr Grootscholten Handelskwekerij, Kwekerij Barendse, Zuidgeest Growers.