Belgische offshore windenergie creëert 15.000 tot 16.000 jobs

De Belgische offshore windindustrie is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een belangrijke nieuwe industriële sector, die op termijn 15.000 tot 16.000 nieuwe banen kan creëren.

Trefwoorden: #Belgian Offshore Platform, #BOP, #CO2-uitstoot, #jobcreatie, #jobs, #offshore, #offshore windenergie, #vacatures

Lees verder

HR

( Foto: ABB )

ENGINEERINGNET.BE - Windenergie op zee heeft ook een positieve impact op het Bruto Binnenlands Product, de handelsbalans en op de overheidsfinanciën. Tenslotte is offshore wind onontbeerlijk voor het behalen van de Belgische klimaat- en hernieuwbare energiedoelstelling tegen 2020.

België staat momenteel op de 6de plaats wereldwijd qua capaciteit en 4de wat betreft geïnstalleerde capaciteit per inwoner in het domein van offshore windenergie. Deze nieuwe industrie creëert jobs in alle deelaspecten van de offshore windenergie zoals onderzoek, ontwikkeling, bouw van maritieme funderingen en transformatorplatformen, installatie van windturbines en hun onderhoud.

De kosten van offshore windenergie zijn goed gekend en vaak het voorwerp van maatschappelijk debat. Maar er zijn talrijke baten van windenergie op zee, niet alleen ecologisch, maar ook op socio-economisch vlak, die vaak onderbelicht blijven.

Daarom heeft het Belgian Offshore Platform (BOP) aan een onafhankelijk studiebureau (Climact) gevraagd om de macro-economische impact van de ontwikkeling van de offshore windindustrie op de Belgische economie vandaag en in de nabije toekomst (tot 2030) in kaart te brengen.

De belangrijkste bevindingen zijn: 15.000 tot 16.000 jobs, 1 miljard toegevoegde waarde per jaar, betere handelsbalans en een positieve impact overheidsfinanciën en een fel verminderde CO2 uitstoot.