Europa investeert 2 miljoen euro in provincie Antwerpen

De EU investeert via het fonds Interreg Noordzeeregio 2 miljoen euro in projecten waarmee ingezet wordt op (eco) innovatie, duurzaam milieu- en natuurbeheer en duurzame mobiliteit.

Trefwoorden: #duurzaam milieu- en natuurbeheer, #duurzame mobiliteit, #eco innovatie, #innovatie, #Interreg Noordzeeregio, #provincie Antwerpen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Gedeputeerde voor Europese samenwerking Peter Bellens vindt dat een goede zaak: “Deze investeringen vertalen zich in heel concrete initiatieven waarmee een oplossing wordt geboden aan de zorgen van alledag en de uitdagingen voor de toekomst.”

De algemene doelstelling van het Interreg Noordzeeregio-programma is om de krachten te bundelen om samen de weg te wijzen naar sterkere, duurzame economieën en maatschappijen rond de Noordzee.

Meer bepaald in de betrokken gebieden: Vlaanderen, Nederland, Engeland, Duitsland, Zweden, Denemarken en Noorwegen.

Dit programma heeft een totaalbudget van 167 miljoen euro om projecten te ondersteunen in de periode 2014-2020.


Kort overzicht van projecten

  • SPK en OMC gaan met het project Growin 4.0 vanuit Turnhout meer slagkracht geven aan de Vlaamse industrie 4.0 door internationaal te gaan samenwerken, kennis en methodes uit te wisselen om de bestaande maakindustrie nieuwe productie- technologieën en concepten aan te bieden met het oog op een productiviteitsprong.
  • De universitair Campus van Leuven in Sint-Katelijne-Waver gaat meewerken aan het project BIOCAS dat biomassa- en reststromen wil opzetten in rurale gebieden via een geïntegreerde aanpak. Met SMARTGREEN gaat men verder inzetten op het verminderen van het energieverbruik bij de groenten- en plantentelers. En met het project 2IMPREZS wil de provincie Antwerpen de energiefactuur van scholen verminderen.
  • De Vlaamse Milieu Maatschappij (VLM) gaat maatregelen nemen om wateroverlast te beperken in klein stedelijke gebieden zoals Herentals. Zo zal VLM met het project CATCH de wateropslag langs de kleine Nete vergroten en de mogelijke problemen bij lokale bruggen oplossen.
  • De reductie van CO² blijft een belangrijk thema in de Europese subsidiefondsen. In het project CANAPE gaat Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide, het Regionaal Landschap Voorkempen en Natuurpunt meewerken om de expertise over veengebieden te vergroten. Dit zijn unieke ecosystemen die zowel een bron als een opslagplaats zijn voor CO².
  • Het project Surflogh pakt de optimalisatie van logistieke stromen in steden aan. De stad Mechelen wil hierin een voortrekkersrol spelen om de laatste kilometer zo duurzaam en zo efficiënt mogelijk te laten afleggen.