Vlaamse regering erkent Blauwe Cluster als zesde speerpunt

Het gaat om de ontwikkeling van duurzame innovatieve initiatieven op en rond de Noordzee, zoals op het vlak van voeding, transport en energie, om dit potentieel economisch te benutten.

Trefwoorden: #aquacultuur, #biotechnologie, #Catalisti, #cluster, #clusterbeleid, #Flanders' Food, #Flux50, #industrie, #microplastics, #Noordzee, #ontzilting, #Philippe Muyters, #SIM, #speerpunt, #transport, #VIL, #Vlaanderen, #windmolenparken, #zandontginning, #zeewering, #zonne-energie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Vlaamse overheid )

ENGINEERINGNET.BE - In 2016 lanceerde Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters het nieuwe clusterbeleid dat strategische samenwerking tussen bedrijven, sectoren en onderzoekers moet stimuleren in voor Vlaanderen strategische sectoren.

Vijf speerpuntclusters kwamen daar al uit voort: Catalisti (chemie en kunststoffen), SIM (slimme materialen), VIL (duurzame logistiek), Flux50 (energie) en Flanders’ Food (voeding).

Deze clusters sluiten aan bij de sterkten van de Vlaamse industrie en kennisinstellingen, wat banen creëert en toegevoegde waarde. Door de clusterwerking zal de economische impact van innovatie in deze sectoren de komende jaren sterk stijgen.

Als land aan de Noordzee wil de Vlaamse regering nu ook inzetten op duurzame innovatieve initiatieven op en rond de Noordzee. Ze erkent daarom de Blauwe Cluster als zesde speerpuntcluster.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om innovatieve ontwikkelingen rond zeewering, zandontginning, energie, transport, aquacultuur, biotechnologie, toerisme, ontzilting van zeewater, het verwijderen van microplastics en de energietransitie. Dit laatste omvat de verdere ontwikkeling van windmolenparken, drijvende zonne-energie en innovatieve energieopslagmethoden.

De Vlaamse overheid stelt de komende tien jaar voor dit cluster maximaal 500.000 euro per jaar beschikbaar.

Ook is er dit jaar ongeveer 80 miljoen euro ter beschikking voor onderzoeks- en innovatieprojecten die de clusters kunnen uitvoeren om de competitiviteit van hun clusterleden te ondersteunen. Voor iedere euro van de overheid moeten de bedrijven minstens ook één euro investeren in onderzoek.

De nauwe samenwerking tussen bedrijven en de sterk uitgebouwde mariene wetenschapswereld in Vlaanderen, zorgt voor een ideale voedingsbodem voor innovatie.

De Blauwe Cluster gaat uit van een hele reeks sectoren die duurzame activiteiten op zee ontwikkelen. In die zin is de zesde speerpuntcluster verschillend van het bestaande clusterlandschap en is ze er complementair aan.

Door de deelname van vooraanstaande kleine, middelgrote en grote bedrijven, zorgt de Blauwe Cluster ervoor dat zij hun groei versnellen en internationale uitdagingen kunnen aangaan.