West-Vlaamse maatwerkbedrijven excelleren in slimme technologieën

In navolging van het project Toegepaste Technologische Innovatie (TTI) zetten 4Werk en POM West-Vlaanderen een volgende stap richting slimme technologieën met het project COVATTI.

Trefwoorden: #4Werk, #maakindustrie, #maatwerkbedrijf, #POM West-Vlaanderen, #slimme technologie

Lees verder

Nieuws

( Foto: POM West-Vlaanderen )

ENGINEERINGNET.BE - Het beproefde concept van Technologie helpt een handje speelt ook een rol in het nieuwe project.

Samen met diverse kennisinstellingen werden reeds zes verschillende prototypes ontwikkeld waarbij technologie functioneert als hefboom naar werkbaar werk. Ook het nieuwe project integreert drie nieuwe zogenaamde proeftuinen in maatwerkbedrijven:

  • Waak zet een nieuw slim visualisatie- en beheerssysteem op in samenwerking met Sowepo. Dit platform laat toe om een bredere groep werknemers voor complexere taken in te zetten.
  • Bij Mariasteen, in samenwerking met Westlandia, ’t Veer, Sowepo en Waak, test en verfijnt men technieken om persoons- of werkgebonden hulpmiddelen voor medewerkers snel, flexibel en goedkoop te vervaardigen.
  • De Oesterbank en Kringwinkel Kust ontwikkelen een polyvalent communicatiebord dat productieresultaten visualiseert om de betrokkenheid en motivatie van de werknemers te verhogen.

Om deze nieuwe proeftuinen te begeleiden, nam 4Werk een shared engineer (Bart Neels) in dienst. Hij exploreert en detecteert bij de verschillende West-Vlaamse maatwerkbedrijven waar er nood is om in cocreatie een proeftuin op te starten.

Hij zorgt ook voor de kennisdeling en samenwerking tussen de maatwerkbedrijven onderling. Deze shared engineer staat ten dienste van alle 24 West-Vlaamse maatwerkbedrijven, wat uniek is voor Vlaanderen.

4Werk wil heel expliciet die brug maken naar de maakindustrie waar deze nieuwe technologieën leiden tot werkbaar werk voor operatoren op industriële werkvloeren. Tijdens het project zijn geïnteresseerde bedrijven nauw betrokken in het lopende cocreatieproces zodat er indien nodig bijgestuurd kan worden.

Dit verhoogt de kans om deze prototypes ook bij maakbedrijven te implementeren.


ACHTERGROND
Het Europees project Cocreatie en Valorisatie van Toegepaste Technologische Innovatie (COVATTI) werd ingediend i.k.v. de GTI West- Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma.

4Werk is promotor, met 5 maatwerkbedrijven als uitvoerende partners en ondersteund door de POM.

De projectkost bedraagt 989.974 euro. Het project ontvangt 40% Europese steun van EFRO. De copromotoren nemen de overige 60% voor hun rekening.

Het project loopt van 1 maart 2019 tot en met eind februari 2021.