Ambitie om van Vlaanderen industriële topregio in Europa te maken

Het Vlaams industrieforum is een samenwerking tussen de Vlaamse regering, essenscia, Agoria, Fedustria en Fevia om dit doel te bereiken.

Trefwoorden: #Agoria, #bijscholing, #circulair, #digitaal, #energie, #essenscia, #export, #Fedustria, #Fevia, #industriefederatie, #innovatie, #jobs, #klimaatneutraal, #opleiding, #STEM, #Vlaamse regering, #Vlaams Industrieforum

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - Om van Vlaanderen een industriële topregio in Europa te maken wordt ingezet op drie doelen:

  • Het versterken van de innovatie- en internationale concurrentiekracht van de Vlaamse industrie.
  • Bedrijven de beste toekomstkansen te geven om hier te investeren in kwaliteitsvolle jobs.
  • Investeren in baanbrekende technologieën en materialen voor een circulaire economie en klimaatneutrale samenleving.

Het Vlaams Industrieforum moet de wisselwerking tussen de Vlaamse regering en de vier industriefederaties stimuleren om zo de Vlaamse industrie alle toekomstkansen te geven.

Voortaan zal het Vlaams Industrieforum twee keer per jaar samenkomen. “Dit initiatief gaat veel verder dan de economische relance na de coronacrisis”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon.

"Het is de bedoeling om op lange termijn structureel en diepgaand te werken aan de internationale slagkracht van onze industriebedrijven. Zowel economisch als maatschappelijk legt Vlaanderen de lat hoog en mikken we op de Europese top."

Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits: “De industrie is met driekwart van alle investeringen in onderzoek en ontwikkeling en bijna 60% van de Vlaamse export de drijvende kracht achter innovatie en welvaartscreatie."

"Een partnerschap tussen de industriefederaties en de Vlaamse regering vormt de sleutel tot een duurzame, digitale en veerkrachtige economie. Samen gaan we ook voor meer jong STEM-talent met technische en wetenschappelijke vaardigheden.”

Het oprichtingscharter van het Industrieforum omvat de belangrijkste doelstellingen en prioritaire beleidsthema’s.

De klemtoon ligt op de opleiding en bijscholing van talent, ook van kansengroepen, een gunstig internationaal ondernemings- en investeringsklimaat, bijkomende investeringen in innovatie, ook in meer risicovolle piloot- en demoprojecten, een succesvolle omschakeling naar een circulaire economie en de juiste infrastructuur, energievoorzieningen en omkadering om te innoveren op weg naar een klimaatneutrale samenleving.

Dat is de uitdaging van dit Industrieforum: op cruciale beleidsdomeinen de juiste maatregelen nemen zodat Vlaamse bedrijven en hun werknemers internationaal kunnen uitblinken en de sprong maken naar een circulaire, klimaatneutrale economie.


(infografiek: esscenscia)