VUB-onderzoek toont aan dat luchtvervuiling moeilijk te vermijden valt

Uit onderzoek van de VUB, in samenwerking met BRAL, blijkt dat de blootstelling aan luchtvervuiling samenhangt met locaties, tijdstippen en activiteiten en die zijn niet altijd te vermijden.

Trefwoorden: #fijnstof, #onderzoek, #VUB

Lees verder

Nieuws

( Foto: VUB )

ENGINEERINGNET.BE - In 2019 selecteerde Nicola da Schio, onderzoeker aan het VUB-Cosmopolis Centre for Urban Research zeven inwoners van Brussel om hun blootstelling aan PM2,5 te bestuderen.

Dat is een vorm van fijnstof waarvan de deeltjes kleiner zijn dan 2,5 micrometer. Het doel van het onderzoek was het volgen van individuele trajecten om te begrijpen hoe en in welke mate luchtvervuiling ‘binnendringt’ in de routine van mensen en hoe ze dat kunnen voorkomen.

Da Schio: “De belangrijkste plaatsen voor individuele blootstelling aan luchtvervuiling blijken de woning en transportmiddelen te zijn. Maar dit maakt onderdeel uit van een groter individueel en collectief verhaal dat niet zomaar kan worden veranderd.”

Bijzonder aan het onderzoek was de intensieve samenwerking tussen ‘gewone’ burgers en de onderzoeker. De proefpersonen droegen sensoren die verbonden waren met hun telefoon, om de blootstelling aan PM2,5 te meten tijdens hun dagelijkse routine: transport, thuis, werk, ... Daarnaast namen ze deel aan interactieve bijeenkomsten over luchtvervuiling. Daar konden ze niet alleen vragen stellen, maar ook hun ambities uiten teneinde tot een echte wetenschappelijke coproductie te komen.

In de tweede fase combineerde Da Schio de informatie over de gewoontes en de dagelijkse praktijk van de deelnemers (‘profielen’) met de harde gegevens van hun gemeten blootstelling aan PM2,5. Dit leverde een rigoureus wiskundig model op van de luchtvervuiling.

Da Schio: “We worden niet overal op dezelfde manier aan luchtvervuiling blootgesteld. Er zitten belangrijke verschillen tussen de locaties waar we ons bevinden, maar ook tussen de tijdstippen waarop we dat doen.”

Da Schio’s onderzoek toont aan hoe complex het voor mensen is hun blootstelling aan luchtvervuiling te beperken. Ook voor mensen die zich bovengemiddeld bewust zijn van het probleem, blijkt luchtvervuiling slechts één van de vele elementen te zijn waarmee ze in hun dagelijks leven rekening houden.

Dit toont de zwakheden aan van de huidige initiatieven om de blootstelling aan luchtvervuiling te verminderen door het aanmoedigen van gedragsveranderingen.