Europees herstelplan: 10 voorstellen van Agoria voor Belgisch digitaal plan

In het Europees herstelplan staat dat minstens 20% van het budget van de 'faciliteit voor herstel en veerkracht' wordt aangewend voor digitaal. Dit is ruim 1 miljard euro voor België.

Trefwoorden: #5G, #Agoria, #AI, #België, #data, #digitaal, #emissie, #EU, #Europees Herstelplan, #frequentiebanden, #Gaia-X, #Green Deal, #klimaat, #transitie

Lees verder

Nieuws

( Foto: wrightstudio - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - In het kader van dit herstelplan wordt een faciliteit voor herstel en veerkracht gefinancierd door een lening van de Europese Commissie ten belope van 672,5 miljard euro. Aan België wordt zo'n 5,1 miljard euro toegekend. Een plan daarvoor moet vóór eind april 2021 zijn ingediend.

De twee grote prioriteiten zijn klimaattransitie en digitale transitie. Agoria steunt die prioriteiten en doet op beide domeinen concrete voorstellen.

Digitaal wordt steeds belangrijker in onze maatschappij en economie en zal doorslaggevend zijn voor de toekomst, zowel om banen en waarde te creëren als om de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren of om de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen te halen.

Agoria stelt o.a. de volgende projecten en hervormingen voor:

  • Digitale competenties en opleidingen. Het eerste project is gericht op digitale 'upskilling' van (toekomstige) werknemers en ondernemingen via een scan voor elke categorie, gekoppeld aan opleidingsmogelijkheden en begeleiding.

    Het tweede project is verdere digitalisering van de scholen van de drie gemeenschappen door een digitaliserings- en duurzaamheidsscan, begeleiding op maat van de scholen en 'digitale pakketten'.

  • Digitale gezondheidszorg: oprichting van een Fonds voor digitale healthtech-oplossingen en inzetten op artificiële intelligentie en 'dataruimten' om specifiek aan gezondheidsuitdagingen tegemoet te komen.
  • E-gov en open data ten dienste van en in samenwerking met kmo's en scale-ups. Het is voor België, de gewesten en gemeenschappen zaak dat ze elk een ambitieus plan voor e-gov en open data uitwerken waarbij ze gebruikmaken van de expertise van de juiste ondernemingen.

    Prioriteiten: alle transacties met burgers en bedrijven digitaal, een efficiëntiesprong door interne digitalisering, interoperabiliteit tussen EU-landen en tussen bestuursniveaus van België, en een sterke boost voor de data-economie met open data.

  • Digitale transformatie van ondernemingen, innovatie en Green Deal. Gelet op het nieuwe Europese beleid om Europese dataruimten te creëren, stelt Agoria voor om een nationale 'Gaia-X'-hub op te zetten en ondernemingen te steunen om dataprojecten te delen en te ontwikkelen. Met ambitieuze investeringen in de ontwikkeling van AI in ondernemingen en in het oplossen van intergewestelijke maatschappelijke uitdagingen met AI.
  • Connectiviteit en infrastructuur. Voor een digitale infrastructuur van topniveau moet er een aangepast kader komen voor de uitrol van 5G, de veiling van frequentiebanden en de aanpassing van de emissienormen (aanbevolen door de EU en de WHO). Ook moeten de overheden investeren in connectiviteit op de belangrijkste transportassen om de positie van België als logistieke hub in Europa te versterken.

Agoria werkt samen met de diverse regeringen om die prioriteiten maximaal in het Belgisch plan te integreren.