Colruyt Group bouwt één van de grootste krattenwas-installaties van Europa

Colruyt Group gaat vol voor duurzaamheid en kiest voor de groene, herbruikbare klapkratten van Euro Pool System (EPS). Deze klapkratten in recycleerbare HDPE-kunststof worden de standaard.

Trefwoorden: #Colruyt Group, #duurzaamheid, #herbruikbare kratten, #krattenwasinstallatie

Lees verder

Productnieuws

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.BE - Leeg en dichtgeklapt nemen ze 75% minder volume in bij opslag en transport dan de klassieke blauwe starre krat. Een truck neemt in dezelfde terugrit dus vier keer meer kratten mee. Dat zorgt voor minder CO2-uitstoot. Eind 2021 zal de omschakeling van blauwe naar groene kratten (8 miljoen kratten voor het volume van Colruyt Group alleen) zowat rond zijn.

Dit project vergt echter een belangrijke aanpassing van de Supply Chain. Daarom investeert Colruyt Group in een nieuwe krattenwaslijn in zijn retourcentrum in Halle. Het wordt de krattenwaslijn met een van de grootste capaciteiten in Europa, 18.000 kratten per uur. De retailer zal de krachtpatser gebruiken voor het wassen van eigen kratten maar ook voor het wassen van kratten binnen het EPS-poolingsysteem.

Engineering
Tot voor kort stonden er drie waslijnen: een 20 jaar oude Bruel-lijn en twee spiegelende lijnen van Colussi die tien jaar oud zijn. Er komen twee nieuwe wassers van Bruel. Eén Colussi-lijn wordt afgebroken. De andere wordt enkele meters opgeschoven naar de muur toe, gereviseerd en geüpgraded. “We willen opschalen en meer kratten verwerken”, zegt Ruben De Rop, Project Manager en Projectingenieur Automatisatie bij Colruyt Group Technics.

Het project ging van start in maart 2019 met een voorstudie. “Engineering begon een jaar geleden met de conceptualisatie”, zegt Ruben De Rop, Project Manager en Projectingenieur Automatisatie bij Colruyt Group Technics. “Vandaag sleutelen we her en der nog aan het detaildesign.” (© Colruyt Group)

“Tegelijk moeten we blijven wassen.” Het operationele gebeuren groeit gaandeweg. Vandaag is de Bruel-lijn al afgebroken en vervangen door een tijdelijke Limex-dubbelinstallatie. Die gaat er pas weer tussenuit wanneer de nieuwe Bruel-lijn en de gereviseerde Colussi-lijn on line komt, gepland voor juni - juli 2021. Dan wordt de 8.000 m² grote ‘krattenwas’ stapsgewijs naar 18.000 kratten per uur getrokken. Het merendeel daarvan, twee derden of 12.000, zijn nieuwe klapkratten. Het resterende derde van de capaciteit is voor starre kratten, waaronder ook Colruyt Group’s bijzondere kaaskratten.

Het project ging van start in maart 2019 met een voorstudie. “Engineering begon een jaar geleden met de conceptualisatie”, zegt Ruben. Het grootste deel van het design volgde “maar vandaag nog sleutelen we her en der aan het detaildesign.” De tijdslijn is dan ook vrij kort. “Bovendien ‘combineerden’ we heel wat zaken.” Automatisatie, visie, onderhoud, watervoorziening, koppeling met de WKK, …

Thomas Broquet, onderhoudsingenieur bij Colruyt Group Technics, verantwoordelijk voor Reliability & Maintenance, trad mee op als projectingenieur. Hij bouwde een simulatietool om de installatie en de productie op de pieken te dimensioneren (de installatie is dus iets overgedimensioneerd) maar ook het onderhoud ervan. De oude installatie vergde net geen twintig operatoren per shift. “Aanvankelijk zal de nieuwe installatie op drie plus één mensen lopen overdag en twee plus één ’s nachts, afhankelijk van de drukte.”

De installatie werd deels in 3D uitgetekend en virtueel gesimuleerd. Bepaalde onderdelen zijn ook al in de praktijk beproefd. Zo is er een invoerband opgesteld en gedurende enkele maanden uitgetest. Er is zelfs nagegaan wat een vijfde lijn erbij kon betekenen. “Die bleek niet echt rendabel. We checkten met simulaties en cijfers telkens de impact af op de totale businesscase. We winnen aan transport. Met de automatisering zal er minder ‘wachten’ bij zijn en we kunnen mensen elders inzetten… Kortom, alles wees op een positieve, realistische case en een duurzamer verhaal”, zegt Ruben.

De nieuwe installatie is veel compacter, automatisch, eenvoudiger. Bottlenecks in de buffering zijn in de toekomst alvast uitgesloten. “Zestig procent van de huidige onderhoudskost is transport gerelateerd.” Rollenbanen vragen veel onderhoud. De nieuwe systemen zijn doordacht op onderhoud. “Via simulaties hebben we de onderhoudskost berekend en verwachten we dat deze met 10% daalt. “We hadden ook heel veel aandacht voor veiligheid. Het ontwerp is in samenspraak met de preventiedienst en de operatoren zelf hard gemaakt”, aldus Ruben.

Automatisatie
De ‘vuile’ kratten komen gemengd binnen. Er is een veelvoud van kratten op eenzelfde pallet. Een decentraal visiesysteem controleert het pallet. Kunststof versus hout. Nadien wordt er per stapel gekeken welk type kratten erop staan, star of klap. Dit is een voortriage op basis van contourherkenning. Hierna zal de machine Colruyt Group’s kaaskratten door de gereviseerde Colussi-lijn sturen en de klapkratten door de klaplijn. Vervolgens gooien ontstapelaars de nieuwe kratten krat per krat af op de nieuwe lijn. De maat en de hoogte van de kratten varieert. De ene gaat in dwarsrichting door de 41 cm brede lijn. De andere in langsrichting. Via een zogenaamde C-keerder wordt de krat omgekeerd, zodat het grof vuil er uit valt. Dan gaat alles lukraak door de wasser.

“We hadden ook heel veel aandacht voor veiligheid. Het ontwerp is in samenspraak met de preventiedienst en de operatoren zelf hard gemaakt”, aldus Ruben De Rop, Project Manager en Projectingenieur Automatisatie bij Colruyt Group Technics. (© Colruyt Group)

De nieuwe wasinstallatie zal zijn warm water betrekken van de WKK, die vijf jaar geleden gezet is en ook dient voor de verwarming van de gebouwen. “Het aandeel van de nieuwe installatie in het energieverbruik wordt kleiner. De wastemperatuur, die vandaag nog meer dan 50°C bedraagt, kunnen we, dankzij de veel betere isolatie van de nieuwe wassers, naar 45°C trekken.” Ook de Colussi-machine krijgt bij de revisie extra isolatie mee die warmteverliezen beduidend zal verminderen.

Een visiesysteem verifieert de netheid van de krat na het wassen. Ook het droogproces is aangepakt. Vandaag gebeurt het drogen van de kratten met hete lucht. “Voor de nieuwe lijnen gaan we naar een elektrische centrifuge die geen extra warmte nodig heeft” en dus energie-efficiënter is. De gewassen vouwkratten worden in halve kratstapels gestapeld en droog ‘gezwierd’ met een centrifuge. Daarna wordt alles geïdentificeerd. Een laatste visiesysteem controleert het type krat voor het herstapelen van de kratten op gewenste definitieve hoogte. Een heftruck voert de paletten uit.

“Met deze modulaire technologie kunnen we ook snel inspelen op eventuele nieuwe ontwikkelingen in de kratten”, aldus Ruben. Door de camera’s te gebruiken, kan er via “teaching” snel ingeleerd worden bij veranderingen. De sensoren leveren ook veel data. “Die collecteren we op een virtuele server voor technische analyse naderhand.”

Uitdagingen
De eerste fase van de ombouw begon eind augustus met de afbraak van beide Bruel-lijn en het plaatsen van de tijdelijke Limex-installatie. De tweede fase zou ingaan begin november met het afbreken van een van de Colussi-lijnen. Er komt ook een nieuwe vloer voor de nieuwe wassers. In deze fase is een stilstand van hoogstens vier dagen voorzien. De voorlopige installatie blijft ondertussen draaien. Fase 3: vanaf 4 januari 2021 begint de bouw van de nieuwe wasser. In fase 4, die eind maart start, wordt de rest van de Colussi-lijn afgebroken en de te reviseren wasser verplaatst.

“Dat wordt lastig. Alleen de tijdelijke Limex draait dan”, zegt Jens Serlet, projectcoördinator bij Colruyt Group Technics. In mei wordt er gefinetuned om in fase 5 de tijdelijke machine af te breken. Is de grote uitdaging voor Jens Serlet de deadlines te halen, dan is die voor werfmanager Friso Veldeman “samenleven met de productie en elkaar tijdens de werken zo weinig mogelijk in de weg lopen.”

Voor Ruben De Rop, Project Manager en Projectingenieur Automatisatie, is de grote uitdaging bij dit project enerzijds een ‘future proof’ design uitwerken en anderzijds het geheel in een werkbare planning te krijgen, wetend dat de productie in dezelfde hall aangehouden blijft tijdens de ombouw/vernieuwing. “Beide oude lijnen moeten continu aangepast worden om te blijven draaien terwijl we ruimte creëren, grondwerken doen en vloeren leggen, om de nieuwe op te bouwen.”


(foto’s: © Colruyt Group)

Wil je dit project verder blijven volgen?
Stuur een mail naar hello.technics@colruytgroup.com