Vlaanderen en België voor het eerst in top Europese innovatieleiders

Waar het gaat om innovatie, staat België nu op plaats 4 van 27 lidstaten. Vlaanderen bekleedt de 27ste positie op 240 regio’s binnen de Europese Unie.

Trefwoorden: #België, #EU, #Europees Innovatie Scorebord, #innovatieleiders, #Regionaal Innovatie Scorebord, #Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

( Foto: EWI )

ENGINEERINGNET.BE - De Europese Commissie publiceerde op 21 juni 2021 het Europees Innovatie Scorebord (EIS) en het Regionaal Innovatie Scorebord (RIS).

De EIS rangschikt de 27 EU-lidstaten en een aantal niet-EU landen, evenals hun regio’s, volgens hun onderzoeks- en innovatieve sterkte in vier ‘prestatiegroepen’ op basis van hun prestatie ten opzichte van het Europees gemiddelde.

Deze vier groepen zijn: innovatieleiders (groep landen met performantie >125% van het Europees gemiddelde), sterke innovatoren (tussen 100% en 125%), gematigde innovatoren (tussen 70% en 100%) en ontluikende innovatoren (<70%).

België komt – op basis van de methodologie gehanteerd in deze editie 2021 - voor het eerst sinds het bestaan van het scorebord in de eerste groep ‘innovatieleiders’, op de vierde plaats in de EU-27.

Vergelijking met voorgaande edities is niet mogelijk wegens gewijzigde methodologie in deze editie.

Vanuit dit scorebord werd ook een Regionaal Innovatie Scorebord ontwikkeld dat 240 Europese regio’s analyseert binnen 22 EU-27 lidstaten, Noorwegen, Servië, Zwitserland en de UK. Vlaanderen als regio prijkt daar op de 27ste plaats en behoort tot de eerste groep van ‘innovatieleiders’.

De performantie-meting gebeurt op basis van een door de Commissie nieuwe samengestelde indicator, de ‘Summary Innovation Index’.

Deze kent een indeling in 4 hoofdcategorieën: kadervoorwaarden voor onderzoek en innovatie, investeringen, innovatieactiviteiten van de onderneming zelf en impact die innovatie genereert op werkgelegenheid, verkoop en duurzaamheid.

In de editie 2021 van het EIS en het RIS zijn een aantal belangrijke methodologische wijzigingen aangebracht. Van 5 indicatoren werd de definitie aangepast

Er werden nieuwe indicatoren toegevoegd om recente tendensen – digitalisering en verduurzaming - in het O&O-landschap beter te capteren. Ook werden 4 indicatoren geschrapt.