Groot interkalibratie-experiment rond CO2-waarnemingen in oceaan

Observatoren van mariene koolstof gaan in het VLIZ met ontwikkelaars van meetsystemen en sensoren de uitdaging aan voor een grootse interkalibratie-oefening met 28 verschillende sensoren.

Trefwoorden: #CO2, #ICOS, #interkalibratie, #meetsystemen, #oceaan, #sensoren, #VLIZ

Lees verder

research

( Foto: VLIZ / Bart De Smet )

ENGINEERINGNET.BE - De Europese onder­zoeks­infra­structuur ICOS focust op het toeleveren van hoogwaardige ge­standaar­diseerde gegevens, producten en informatie over CO2-concentraties in de atmosfeer, op het land en in de oceaan.

Met ICOS-gegevens wil men de evolutie in de concentratie en fluxen van CO2 tussen de verschillende bronnen en reservoirs in detail kunnen kwantificeren.

De globale oceaan is een belangrijke koolstofopvang van CO2 en absorbeerde naar schatting circa 25% van de antropogene koolstofemissies. Dit cijfer kent echter nog grote onzekerheden. Het verminderen van deze onzekerheden helpt bij het nemen van de juiste beslissingen door het beleid.

De internationale gemeenschap van mariene koolstofobservatoren en de ontwikkelaars van CO2-meetsystemen en -sensoren slaan nu de handen in elkaar om onzekerheden in de waarnemingen te verminderen.

Het ICOS Ocean Thematic Centre (OTC) neemt met een aantal instituten en bedrijven actie met de organisatie van de 1e ICOS OTC pCO2-interkalibratie workshop voor sensoren en systemen die opgeloste pCO2 in oppervlaktezeewater meten.

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) host deze activiteit van 28 juni tot 11 juli in zijn laboratoria van het Marien Station Oostende in Oostende, België.

De workshop heeft de interesse gewekt van de mariene CO2-observatiegemeenschap en leveranciers en ontwikkelaars van pCO2-sensoren. Finaal zullen 28 systemen uit Oceanië, Azië, Afrika, Noord-Amerika en Europa aan dit experiment deelnemen.

De COVID-19-pandemie dwong de organisatoren om voor een hybride evenement te gaan, met een kernteam dat de sensoren bedient in het VLIZ en waarbij de andere gebruikers virtueel deelnemen. Tijdens dagelijkse webinars bespreken alle deelnemers samen hoe het experiment vordert.

Tijdens de periode van twee weken zal men vaststellen hoe de deelnemende sensoren zich onder gecontroleerde omstandigheden gedragen, en manieren zoeken om deze te verbeteren.

Doel van de workshop is om de gemeenschap van mariene pCO2-observatoren te informeren welk systeem en sensoren nu het beste past bij hun specifieke toepassing. Ook zal deze gemeenschap nauw samenwerken met ontwikkelaars om hun producten te verbeteren.