50% van de Belgische werkgevers plant personeelsuitbreiding

Volgens de nieuwste ManpowerGroup Barometer zou de arbeidsmarkt zich in de loop van de komende drie maanden sneller moeten gaan herstellen. Van de 520 Belgische werkgevers die eind juli werden bevraagd, plant 50% een personeelsuitbreiding.

Trefwoorden: #ManpowerGroup, #vacatures

Lees verder

HR

( Foto: ManpowerGroup )

ENGINEERINGNET.BE - Verder voorziet 20% een inkrimping van het personeelsbestand en 28% van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering. Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose de zeer optimistische waarde van +30%, een stijging voor het vijfde kwartaal op rij.

Volgens de resultaten van de enquête verwachten de werkgevers voor het komende kwartaal een dynamische arbeidsmarkt en een sterke jobcreatie in de drie gewesten: +33% in Wallonië, +32% in Vlaanderen en +27% in Brussel. De wervingsintenties nemen overal fors toe, zowel ten opzichte van het vorige kwartaal als in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De werkgevers in de sector Financiën, verzekering, vastgoed en diensten aan bedrijven (+38%) tonen zich het meest optimistisch, gevolgd door de werkgevers van de Groot- en detailhandel (+36%) en de Maakindustrie (+35%).

Ook de wervingsintenties zijn zeer bemoedigend in de sector Openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (+31%) evenals in de Bouwsector (+28%) en in de sector Transport en logistiek (+23%). Tot slot zijn het de werkgevers uit de sector 'Overige productie' (+12%) die de meest voorzichtige prognoses verwachten.

Het permanente tekort aan arbeidskrachten treft nog steeds 77% van de bevraagde Belgische werkgevers. Om dit tekort het hoofd te bieden moeten bedrijven op een creatieve manier wedijveren om hun vacatures in te vullen. 37% van de organisaties investeert in opleiding, ontwikkeling van vaardigheden en coaching, terwijl 72% zegt meer flexibiliteit te willen bieden, zowel qua werktijden (41%) als qua werklocatie (31%). 30% van de werkgevers is bereid de salarisvoorwaarden te verbeteren om kandidaten aan te trekken en 23% biedt niet-financiële voordelen zoals verlofdagen.

Tot slot zegt 19% bereid te zijn bij het aanwerven minder hoge eisen te stellen op het gebied van vaardigheden of ervaring, terwijl 10% van hen zou kunnen beslissen om de vaardigheden van de kandidaten niet meer te evalueren.

Voor HR-afdelingen en voor veel bedrijven dringt opleiding zich op als de prioriteit op korte termijn en heel wat ondernemingen bereiden zich voor om de komende zes maanden hieromtrent nieuwe initiatieven te lanceren. 30% van de bevraagde werkgevers is namelijk van plan om binnen de zes maanden nieuwe technische opleidingsprogramma's te lanceren.

Uit de enquête blijkt ook dat er voor alle bedrijfspersoneel aandacht moet besteed worden aan bijscholing en verbetering van de competenties (reskilling/upskilling), of het nu gaat om jonge afgestudeerden (38%), minder geschoold personeel (38%), hooggeschoold personeel (37%) of werknemers ouder dan 50 (22%).