Een flexibele arbeidsmarkt?

Een tijd geleden werd onze arbeidswetgeving aangepast en kwam de nadruk te liggen op wendbaarheid. Want werknemers verkiezen toch wat meer vrijheid … maar is dit wel zo?

Trefwoorden: #advies, #Solange Tastenoye, #telewerk

Lees verder

Columns

( Foto: Solange Tastenoye )

ENGINEERINGNET.BE - Met de wet ‘werkbaar en wendbaar werk’ wil men tot betere werkomstandigheden komen en het werkbaar houden voor de werknemer. Hij kan zijn arbeidstijd beter invullen, voor een betere balans tussen werk en gezin. Het gaat dan over maatregelen in verband met glijdende uurroosters, occasioneel telewerk, loopbaansparen en schenken van verlof.

Ook voor bedrijven wil men meer soepelheid tot stand brengen in een wereld waarin de economie steeds evolueert. Dit kan door bijvoorbeeld de arbeidstijd soepel te maken, door arbeidsovereenkomsten met uitzendbureaus te maken voor een onbepaalde duurtijd, het uitbreiden van de mogelijkheden inzake nachtarbeid …

Glijdende uurroosters
Bij een systeem van 'glijdende uren', kiest de werknemer ervoor om zijn arbeidstijd te presteren tussen bepaalde tijdstippen. Hij kiest er dus zelf voor om te beginnen en te stoppen wanneer hij wenst, voor zover hij zijn uren presteert. Een collectieve arbeidsovereenkomst, of het arbeidsreglement kan de invoering toelaten van een dergelijk systeem. Het glijdend uurrooster bevat vaste periodes waarbinnen de werknemer verplicht aanwezig en ter beschikking van de werkgever moet zijn en variabele periodes waarbinnen de werknemer zelf het begin en het einde van zijn werkdag en van zijn pauzes kiest.

Occasioneel telewerk
De wet van 5 maart 2017 brengt eveneens een wettelijk kader tot stand voor het zogenaamde telewerk dat op een occasionele wijze uitgevoerd wordt. Hiermee bedoelt men een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk in het kader van een arbeidsovereenkomst waarbij, met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, incidenteel en niet op regelmatige basis buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd. Occasioneel telewerk kan verricht worden in de woning van de occasionele telewerker of in elke andere door hem gekozen plaats.

De occasionele telewerker geniet dezelfde rechten inzake arbeidsvoorwaarden als vergelijkbare werknemers die op de bedrijfs-locatie werken. Wel moet deze occasionele telewerker zijn werk organiseren binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur. De wet bepaalt verder dat de werknemer aanspraak kan maken op occasioneel telewerk omwille van overmacht of persoonlijke redenen waardoor hij zijn werkzaamheden niet op de bedrijfslocatie kan uitvoeren; dit voor zover hij een functie en/of activiteit uitvoert die verenigbaar is met occasioneel telewerk.

Flexibel of liever niet?
Is dit wendbaar werk wel voor iedereen interessant? Er zijn zowel voor- als tegenstanders. Daar tijdens de coronacrisis, het telewerk een verplichting was geworden, blijkt nu dat heel wat werknemers het thuiswerk zagen zitten. Ook werkgevers zagen er het positieve van in. Andere werknemers misten hun collega’s en het sociaal contact. Ieder zal dus voor zich moeten uitmaken of hij/zij bereid is een flexibele job te aanvaarden.