87 talentvolle onderzoekers ontvangen NWO-Vidi-beurs

NWO heeft aan 87 ervaren onderzoekers een Vidi-beurs van maximaal 800.000 euro toegekend. Hiermee kunnen zij een eigen onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

Trefwoorden: #beurzen, #NWO, #onderzoek, #onderzoeksproject, #subsidies, #vernieuwingsimpuls, #Vici-subsidie, #Vidi-beurs

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.NL - Vidi maakt samen met Veni en Vici deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.

De Vidi-laureaten gaan onder andere onderzoek doen naar de wapenwedloop tussen bacteriën en virussen, de vrolijke cultuur in en rond de Lage Landen tussen de 13e en 17e eeuw, en de eetlust van een neutronenster.

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Deze onderzoekers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met een Vidi-beurs kunnen onderzoekers 5 jaar onderzoek doen.

Binnen Vidi zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek.

NWO selecteert Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

De Vidi-beurzen worden door NWO jaarlijks toegekend.

In de Vidi-ronde van 2014 dienden in totaal 509 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering.

Daarvan zijn nu 87 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 17% in deze ronde.

Van de laureaten zijn er 60 man en 27 vrouw.


NWO heeft ook een Vici-subsidie toegekend aan prof. dr. Marc Verheijen (RuG), voor het project ‘The panoramic Perspective on Gas and Galaxy Evolution’.