’CO2-Neutral’ label voor Lotus Bakeries

Lotus Bakeries heeft het 'CO2-Neutral' label ontvangen van CO2logic en Vinçotte voor hun verschillende productievestigingen in België, Nederland, Frankrijk & Zweden.

Trefwoorden: #certificering, #CO2-Neutral label, #CO2-uitstoot, #CO2Logic, #Lotus Bakeries, #Vinçotte

Lees verder

Nieuws

( Foto: Lotus Bakeries )

ENGINEERINGNET.BE - De productie van de koekjesfabrikant gebeurt nu met nog meer respect voor het klimaat.

Het 'Care for today - Respect for tomorrow' programma van Lotus Bakeries werkt rond vier pijlers: mens, milieu, maatschappij en medewerkers.

Het bedrijf en CO2logic werken al sinds 2011 samen binnen dit programma, waarbij deze laatste instaat voor het berekenen en verminderen van de CO2-uitstoot. Sinds 2014 neemt Vinçotte de validatie en de certificatie van deze twee stappen op zich.

Bij de berekening van de CO2-voetafdruk worden elektriciteit, gas, stookolie, koeling, afval, wagenpark, transport … omgerekend in CO2-equivalenten in functie van de ‘Global Warming Potential’ (= het broeikaseffect).

Door de grootste CO2-uitstootbronnen en mogelijke verbeteringen te identificeren, kon er ook gericht actie ondernomen worden om sinds 2011 absoluut 35% minder CO2-uit te stoten en per ton koekjes 36% minder CO2-uit te stoten.

Ondanks de reeks inspanningen van de voorbije jaren blijft er voorlopig nog een resterende uitstoot over die Lotus niet onmiddellijk kan reduceren. Zo wordt gas gebruikt voor het bakken van zijn koekjes. Gas heeft een minder zware klimaat impact dan stookolie of steenkool, maar het blijft een fossiele brandstof met een bijhorende CO2-uitstoot.

Het bedrijf koos ervoor om de CO2-uitstoot van zijn operationele activiteiten te compenseren door Gold Standard gecertificeerde klimaatprojecten te steunen.