Engie en federale regering bereiken akkoord over nucleaire rente

Engie (het vroegere GDF Suez) bevestigt akkoord met Belgische federale regering over herziening van nucleaire rente. Dat maakt de weg vrij voor de investeringsplannen van Electrabel.

Trefwoorden: #electrabel, #energie, #engie, #gdf suez, #mestralet, #nucleair, #nucleaire rente

Lees verder

Nieuws

( Foto: Engie ceo Gérard Mestrallet )

ENGINEERINGNET.BE - Binnen de federale regering was er eerder al een akkoord over het langer openhouden van de twee nucleaire reactoren Doel 1 en 2. Het was wachten op de overeenkomst met exploitant Engie (Electrabel), waarbij vooral de nucleaire rente een twistappel was.

Dat akkoord is er nu, laat Engie weten in een officiële mededeling. De nieuwe overeenkomst bevestigt dat de levensduur van de twee reactoren Doel 1 en 2 met 10 jaar verlengd wordt, én dat er een nieuwe berekeningsmethode komt voor de jaarlijks aan de Belgische overheid te betalen nucleaire rente.

Voor de reactoren Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3 zal Engie in 2015 een forfaitair bedrag van 200 miljoen euro betalen; in 2016 wordt dat forfaitair 130 miljoen en tussen 2017 en 2019 zal het minimaal om 150 miljoen euro gaan.

Mogelijk loopt dat bedrag nog op basis van een variabele formule die "rekening houdt met de evolutie van de kosten, het productievolume en de elektriciteitsprijzen". Vanaf 2020 zal de bijdrage om de drie jaar in onderling overleg herbekeken worden.

De voorwaarden met betrekking tot Tihange 1, waarvan de exploitatie onder de vorige legislatuur al met tien jaar werd verlengd, werden niet gewijzigd.

Daarnaast stort Electrabel voor de verlenging van Doel 1 en Doel 2 tot 2025 jaarlijks een bedrag van 20 miljoen euro in het Belgische energietransitiefonds.

Het akkoord maakt de weg vrij voor Engie om zijn investeringsplannen voor de opwaardering van zijn nucleaire park in België uit te voeren. Zo komt er een investering van 600 miljoen euro in Tihange 1 en ook nog eens 700 miljoen euro in de twee Doel-centrales.

"Dit akkoord maakt het mogelijk om een stabiel juridisch en economisch kader voor de toekomst te garanderen", aldus nog Engie.


COMMENTAAR VAN DE REDACTIE
Los van alle verhitte politieke discussies, heeft het akkoord de verdienste alvast goed nieuws te zijn voor de sector van de technische (toe)leveranciers. Die hadden de afgelopen jaren sterk sterk te lijden onder de economische crisis, het uitblijven van grote investerings- en engineeringprojecten (zoals het - ook al - omstreden project van het Saudische ERS in de haven van Antwerpen), en de toenemende concurrentiedruk uit de lageloonlanden. In dat opzicht zijn de door Electrabel / Engie aankondigde moderniseringsplannen een zeldzame opsteker.