Steeds meer milieuvriendelijke zeeschepen in haven van Antwerpen

Uit de resultaten van de Environmental Ship Index (ESI) blijkt dat het aanlopen van milieuvriendelijke zeeschepen jaar na jaar toeneemt in de Antwerpse haven.

Trefwoorden: #Antwerpse haven, #CO2-uitstoot, #duurzaamheid, #Environmental Ship Index, #milieu, #milieuvriendelijk, #Port of Antwerp, #stikstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: screen YouTube - Port of Antwerp )

ENGINEERINGNET.BE - In 2012 telde Antwerpen 462 aanlopen van schepen die in aanmerking kwamen voor korting, twee jaar later stond de teller op 501 aanlopen en tijdens de eerste negen maanden van 2015 werd al voor 671 aanlopen een vermindering op de havengelden toegekend.

Antwerpen was in 2010 een van de havens, die samen met Le Havre, Rotterdam, Amsterdam en Hamburg, aan de wieg stond van ESI. Deze index, ontwikkeld in het kader van de World Port Climate Initiative (WPCI), geeft een score aan schepen die minder vervuilende stoffen uitstoten als wettelijk toegelaten volgens de IMO en EU normen.

De voordelen die aan een bepaalde ESI-score verbonden zijn, worden individueel per haven beslist. Indien een rederij gebruik wil maken van de voordelen van de ESI, moet ze de nodige gegevens doorgeven via de website www.environmentalshipindex.org.

Deze website wordt beheerd door een neutraal en onafhankelijk secretariaat bij de International Association of Ports and Harbours (IAPH).

De effectieve toepassing van de korting in Antwerpen was een van de maatregelen die kaderde in het fijn stof en NOx actieplan van de haven. In Antwerpen wordt een korting van 10% toegekend voor alle aanlopen van schepen met een score van 31 of meer.

De invoering van de maatregel is een van de vele initiatieven die de Antwerpse haven neemt om duurzaam te ondernemen.