Metaalunie en MKB-Nederland maken zich sterk voor gezonde maakindustrie

Koninklijke Metaalunievoorzitter Fried Kaanen overhandigde de voorzitter van MKB-Nederland, Michaël van Straalen, het eerst zogeheten ‘Verkiezingsprogramma voor een gezonde maakindustrie’.

Trefwoorden: #Koninklijke Metaalunie, #maakindustrie, #MLB, #verkiezingsprogramma

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.NL - In dit verkiezingsprogramma formuleert Metaalunie een aantal uitgangspunten die een na de verkiezingen van 2017 nieuw te vormen kabinet in haar industriebeleid zou moeten implementeren.

Dit om de positie van de maakindustrie te behouden én te versterken. MKB-metaalbedrijven spelen daarbij een essentiële rol en moeten daarom volgens Kaanen de ruimte hebben, zodat vakmanschap optimaal kan worden ingezet.

Fried Kaanen: “Dat leidt tot een productieve maakindustrie, die zowel in Nederland als internationaal concurrerend onderneemt.”

De vier uitgangspunten voor een goed ondernemersklimaat zijn kort samengevat beschikbaarheid van goed opgeleide vakmensen; een goed functionerende arbeidsmarkt; aandacht voor product- en procesinnovatie; minder en eenvoudige regels.

Kaanen: “Een nieuw kabinet moet een breed gedragen Nationale Investeringsagenda voor technologieonderwijs opzetten en een visie ontwikkelen op een goed functionerende arbeidsmarkt. Daarin ondervinden zowel werknemers als werkgevers voldoende flexibiliteit.”

“Verder moet een nieuw kabinet een eenvoudig toepasbaar innovatie-stimuleringsinstrument voor het MKB-metaal ontwikkelen, dat ook procesinnovatie ondersteunt. En last, but not least: Zorg voor minder en eenvoudige regels voor het MKB-metaal op basis van het principe ‘Think small first’.”

Naast deze uitgangspunten voor een succesvol kabinetsbeleid, zijn thema’s als exportbevordering, het ontwikkelen van een circulaire economie en een reëel arbobeleid belangrijk voor het MKB-metaal.

Metaalunie zal de komende maanden het MKB-metaal verkiezingsprogramma via verschillende wegen onder de aandacht brengen van politici.


(bron: Koninklijke Metaalunie)

Op de foto:
Fried Kaanen overhandigt verkiezingsprogramma aan Michael van Straalen.